3D Ruganalyse

Heeft u nu wel of geen beenlengte verschil? Zit er een “kromming” in mijn rug? En misschien nog belangrijker: “Moet er wat aan gedaan worden?

Deze vragen kunnen worden beantwoord  middels onze (zelfontwikkelde) 3D laser rugmeting.

Middels laser, digitale afstandmeter en digitale weegschalen wordt uw rug objectief in kaart gebracht. Door deze techniek is de duur van onderzoek relatief kort. Dit laatste levert een belangrijke bijdrage voor de objectiviteit van de meting. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe langer een rugmeting duurt, des te onbetrouwbaarder worden de metingen. (Ofwel:  – Hoe langer uw stil moet staan, hoe minder u uw gewoonte houding vast kunt houden)

Gegevens  die wij  uit het onderzoek kunnen herleiden zijn o.a.
– Beenlengte verschil
– Bekkenscheefstand
– Verkromming rug (scoliose)
– Belastingsverschil

Door alle meettechnieken te combineren is het mogelijk een objectief advies te geven of een evt. aanpassing wel of niet noodzakelijk is. Niet alle beenlengte verschillen en/of scolioses hoeven gecorrigeerd te worden. Het kan zelfs averechts werken. Dus ook hier geldt: ‘Meten is weten’