Registerpodologie

Tijdens uw bezoek aan ons centrum neemt de registerpodoloog de tijd voor een uitgebreid podologisch onderzoek. Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen.

Anamnese: uw dagelijkse activiteiten (sport, hobby’s, beroep), uw klachten, de voorgeschiedenis en het verloop van de klachten worden doorgesproken.
Ganganalyse: uw loop patroon wordt geanalyseerd, is de hiellanding juist, knikken de voeten naar binnen, staan de knieën niet teveel naar buiten.
Houdings- en functie-onderzoek: uw houding en de mobiliteit, kracht van de voet wordt bekeken.

Tevens vindt er een voet- en schoeninspectie plaats.

De registerpodoloog herkent en behandelt voetgerelateerde aandoeningen in het houding- en bewegingsapparaat. Patiënten met voet- en houdingsklachten van algemene aard en in verband met reuma, diabetes mellitus en perifere neuropathie behoren tot de doelgroep van de registerpodoloog. Wij werken samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering, en stellen daarbij de patiënt centraal.