Diabetische voet

Diabetes is een chronische ziekte welke ontstaat door een stoornis in het glucosegehalte in het bloed. Deze is vaak te hoog. Een van de complicaties die kan optreden bij mensen met diabetes is de diabetische voet. Maar liefst 25% van de patiënten met diabetes heeft te maken met een diabetische voet. Hiervan krijgt 15% een wond, welke in 4% van de gevallen kan lijden tot een amputatie. Een diabetische wond ontstaat vaak door een combinatie van verschillende risico factoren.

Een veel voorkomende factor is verminderd gevoel in de voeten, dit in combinatie met drukplekken, kan nare gevolgen hebben. Taak voor de podotherapeut is om deze risico factoren zo snel mogelijk te herkennen en te behandelen. De podotherapeut zal een screening uitvoeren om vervolgens een behandelplan op te stellen om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw voeten en ter voorkoming van wonden. Samen met de aangesloten pedicures zullen wij zorgen voor de best mogelijke voetzorg.

Aan de hand van de screening zal uitwijzen welke simm’s classificatie en welk zorgprofiel bij uw voeten hoort. Afhankelijk hiervan zal dan de vergoeding afgestemd worden.

Indien de hoofdbehandelaar de huisarts is, dan zal in de meeste gevallen de zorg vergoed worden vanuit de ketenzorg. In dit geval zijn wij in de regio Tegelen aangesloten bij Cohesie Cure and Care, en in de regio Echt (Roermond) bij Meditta

Ook voor de patiënten waarbij de internist de hoofdbehandelaar is, ligt vaak een vergoeding klaar. Wij hebben contracten met de zorgverzekeraars en pedicures om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.